Panel používateľa

Predaj produktov Apple na leasing

Leasing výpočtovej techniky Apple od iBite Nitra a Grenke

 

Komu je leasing určený?
⇒ Podnikateľom (právnické i fyzické osoby, ďalej mestá, obce, školy, neziskové organizácie), ktorí pôsobia na trhu dlhšie ako rok.

 

Prečo nakupovať na leasing?

Vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako vybavenie úveru.


Keďže je možná 0% akontácia, umožňuje pokryť náklady na investície až do 100% z cudzích zdrojov, šetrí likvidné prostriedky podnikateľa. Úhrady sú pravidelné a konštantné, zvyšné finančné prostriedky môže podnikateľ využiť na iné účely, t.j. neviaže prevádzkový kapitál alebo úvery.


Leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy.


Rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov pri finančnom leasingu (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov), pri classic leasingu splátky idú do nákladov v plnej výške bez ohľadu na dĺžku trvania leasingovej zmluvy.


Zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.

 

CLASSIC Leasing
-  doba trvania 6 - 60 mesiacov

- minimálna obstarávacia cena 500€ bez DPH,
- tento produkt je určený pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú, že v dnešnej dobe
   rýchleho, morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky je nutné
   investovať do nových, moderných zariadení v pravidelných intervaloch za účelom
   zachovania náskoku pred konkurenciou a zároveň nechcú mať starosti s
   nákladnou recykláciou. Zákazník, ktorý aj napriek tomu si môže zariadenie po
   skončení leasingu odkúpiť
- splátky sa účtujú ako jednoduchá nákladová položka

 

Finančný Leasing
- doba trvania 30 - 72 mesiacov
- minimálna obstarávacia cena 500 € bez DPH
- tento produkt je určený podnikateľom, ktorí nemajú potrebnú hotovosť, alebo
   chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania,
   chcú si zaobstarať moderné vybavenie firmy so zámerom po uplynutí obdobia
   leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva firmy za vopred dohodnutú cenu
- odkupná cena je dohodnutá pri podpise zmluvy na sumu 50€ bez DPH
- predmet leasingu sa zaraďuje do majetku firmy a počas celého obdobia leasingu
   ho daňovo a účtovne odpisuje

 

V prípade akýchkoľvek otázok sú Vám k dispozícii často kladené otázky, alebo môžete kontaktovať priamo nás.

 

Vyžiadajte si nezáväznú kalkuláciu splátok vyplnením formulára

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info